22.11.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε :
Από τετράδιο εργασιών σελ 32-37
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 13-16

Για το σπίτι έχουν :
Ανάγνωση από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 14,15 ασκ 20,21(3 φορές)
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 17


Σε ένα πρόχειρο τετράδιο να κάνουν επανάληψη τα γράμματα, τις συλλαβές και τις λέξεις που έχουμε μάθει.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε:
Από τετράδιο εργασιών μάθημα 21 και 22

Για το σπίτι έχουν:
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 118-119


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Κάναμε τις ασκήσεις student’s με τις λέξεις απο Ee elephant,egg.
Θα τους ετοιμασω τα τετραδια για την επόμενη φορά.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ