22.2.2024 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β

Προσοχή με τα νέα τεύχη που είναι να φέρουμε αύριο!!

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε…
Τετράδιο Εργασιών: σελ. 69.
Βιβλίο Μαθητή: σελ. 47, σελ. 50 και σελ. 51 παρατηρήσαμε τις εικόνες κάτω κάτω.
Συζητήσαμε για τα λαογραφικά μουσεία και τι βλέπουμε σε αυτά. Οι μαθητές έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είπαμε όποιος θέλει (και εφόσον το επιτρέπουν οι γονείς) μπορεί να φέρει κάποιο αντικείμενο από τα παλαιότερα χρόνια στην τάξη μας (μέχρι και τη Δευτέρα).
Για το σπίτι…
Ανάγνωση: Βιβλίο Μαθητή: σελ. 50 “Η νεροσφυρίχτρα”.
Γραφή και Ορθογραφία: Βιβλίο Μαθητή σελ. 50 από το κείμενο “Η νεροσφυρίχτρα”, έχουμε την πρώτη πρόταση.
Τετράδιο Γραπτού Λόγου
Αύριο φέρνω το β’ τεύχος Βοηθητικών Ασκήσεων και β’ τεύχος Τετραδίου Εργασιών.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε…
Εξάσκηση στην προπαίδεια του 9.
Για το σπίτι…
Βοηθητικές Ασκήσεις σελ. 90 και 93.
Αύριο φέρνω το β’ τεύχος Βιβλίο Μαθητή και το γ΄τεύχος Τετραδίου Εργασιών.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αγγλικά

Γραφη 2 φορές (I, you, he, she, it, we, you, they)καξ ορθογραφία.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ