23.01.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε :
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 127-131
Γραφή στο πρόχειρο


Για το σπίτι έχουν :
Γραφή
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 132Επισκεφθείτε το Συνοδευτικό Υλικό στο τέλος της σελίδας για να δείτε τη γραφή.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε:
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 16 την 2η στήλη, 17-18

Για το σπίτι έχουν:
Στα κουτάκια τον αριθμό 20
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 19

Να φέρουν τα καινούρια τεύχη στα βιβλία.


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Κάναμε το γράμμα Jj jacket, jeans kαι τις ασκησεις του βιβλίου
.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ