23.01.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ε

ΓΛΩΣΣΑ

Για σπίτι:
ΒΑ σελ 160-161 Ασκ 11+13 (Δε σημειώνω Μονόπτωτα & Δίπτωτα)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΒΑ σελ 15-17 Ασκ 9,10,11,12

ΙΣΤΟΡΙΑ

Τις ακόλουθες ημερομηνίες η κάθε ομάδα θα μας παρουσιάσει ένα μάθημα απ’ τους εχθρούς του Βυζαντίου:
Παρασκευή 20/1/2023: 3η ομάδα – Μαθ. 18 σελ 55-56 και 4η ομάδα – Μαθ. 19 σελ 58-59
❌Πάλι την Τρίτη 23/1/2023: 5η ομάδα – Μαθ. 21 σελ 64-65
Πέμπτη 26/1/2023: 1η ομάδα – Μαθ. 22Α σελ 67-68
Παρασκευή 27/1/2023: 2η ομάδα – Μαθ. 22Β σελ 68-69

Σκοπός είναι:
– να διαβάσουν μόνοι τους το κομμάτι που θα μοιραστούν με την ομάδα τους
– να το κατανοήσουν
– να το παρουσιάσουν στους συμμαθητές τους σαν να αφηγούνται ένα περιστατικό

ΦΥΣΙΚΑ

TE σελ 82-83

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Βρίσκω από 1 φωτογραφία για κάθε φυτό ή ζώο που έχω αναλάβει και πατώ τα κουμπί από κάτω για να ολοκληρώσω την εργασία
Να γίνει η εργασία από τους:
Αναστάση
Κων/να
Κων/νο
Νικόλα
Παύλο
Φώτη

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Για το σπίτι έχουν από το student’s
p. 42 ex. 2 και companion p. 45 (ορθ) .

ΓΑΛΛΙΚΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ