23.02.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤ

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε
Διορθώσαμε τις ασκήσεις που είχαμε.
Β.Μ. σελ. 45 ασκ. 5, 6, σελ. 47 ασκ. 9, σελ. 51 θεωρία.
Β.Α. σελ. 16 ασκ. 5, σελ. 17 ασκ. 7, σελ. 49 ασκ. 8.
Τετράδιο: θεωρία για τις βουλητικές και τις τελικές προτάσεις.
Για το σπίτι
Β.Α. σελ. 86 ασκ. 1.
Διαβάζω θεωρία από το τετράδιο.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε
Θεωρία και εφαρμογές στο τετράδιο.
Για το σπίτι
Από τη φωτοτυπία που κολλήσαμε στο τετράδιο τις ασκήσεις 1, 2, 3, 4, 5.

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ

Κάναμε
Β.Μ. σελ. 94 – 96
Για το σπίτι
Μελετώ τη θεωρία σελ. 96 τα υπογραμμισμένα.

ΑΓΓΛΙΚΑ

Companion p. 64-65(λεξεις και ασκήσεις)

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Δεν κάναμε.

ΓΑΛΛΙΚΑ


ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ()

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Αφήστε μια απάντηση