23.05.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε:
Ανάγνωση από βιβλίο σελ 66,67
Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 88,90 ασκ 9
Γραφή στο πρόχειρο
Σπίτι έχουν :
Γραφή
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 90 ασκ 10, σελ 91
Ανάγνωση από βιβλίο σελ 66,67(3 φορές)

Επισκεφθείτε το Συνοδευτικό Υλικό στο τέλος της σελίδας για να δείτε τη γραφή.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε :
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 194,195
Σπίτι :
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 208

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚα

Student’s mother’s /Father’s Day (λόγω της γιορτής 12/5)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ