23.09.2022 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ε

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε:
Β σελ 14 –> σύνθετες λέξης με το “οίκος”
Για σπίτι:
Β σελ 14
– πινακάκι σύνθετων λέξεων με το “οίκος” –> ορθογραφία η 2η στήλη

(οι λέξεις θα ειπωθούν σε ενιαίο κείμενο, ώστε η επιτευχθεί η σωστή ορθογραφία σε ροή κειμένου)
– Άσκηση (γραμμένη στο κάτω μέρος του πίνακα) – γίνεται πάνω στο βιβλίο.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε
Β σελ 21-22

Για σπίτι:
ΤΕ σελ 21-22 Ασκ 2,3,5

ΙΣΤΟΡΙΑ

Β σελ 12
– Διαβάζω όλο το κείμενο
– Μαθαίνω τα υπογραμμισμένα
– Συμπληρώνω τη Φωτοτυπία (θα την πάρουν αύριο)
ξξξ

ΦΥΣΙΚΑ

ΤΕ σελ 26-27

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (από Δευτέρα)

Μιλήσαμε για τα βασικά στοιχεία ενός χάρτη
-Τίτλος
-Κλίμακα
-Σημεία του ορίζοντα – Προσανατολισμός
Υπόμνημα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ (από Τρίτη)

Κάναμε
Εισαγωγή στο μάθημα και συζήτηση πάνω στους τίτλους των ενοτήτων του Βιβλίου

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Companion p 10 – 12
Student’s Book p 10 – ex 1

ΓΑΛΛΙΚΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ