23.1.2024 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ

ΓΛΩΣΣΑ

Βιβλίο σελ. 34 και 35 ανάγνωση
Βιβλίο σελ. 34 γραφή (2 φορές) και ορθογραφία από «Αναρωτιέται…συμμαθητές»
Β.Α. σελ. 96 και 97
Στο Τετράδιο της Γλώσσας περιγράφω σε μία παράγραφο την εικόνα
Άγνωστη ορθογραφία: 2 προηγούμενες ορθογραφίες

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Β.Α. σελ. 123 ασκ. 10
σελ. 124 ασκ. 11
Στο Τετράδιο των Μαθηματικών κάνω τις πράξεις με τις επαληθεύσεις τους

ΙΣΤΟΡΙΑ

Βιβλίο σελ. 70 και 71

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Student’s p.44 ανάγνωση
Companion p. 38 (Γραφή όλες τις λέξεις /ορθ. 1-8) και τις ασκήσεις

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ