23.2.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ

ΓΛΩΣΣΑ

Βιβλίο σελ. 45 ασκ. 9 και 10 γραφή (2 φορές) και ορθογραφία
Β.Α. σελ. 105 ασκ. 3 και σελ.114 ασκ. 6.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Companion p. 50(γραφη τις λέξεις κι ορθ. 1-5) και p. 50-51 ασκήσεις.
Ομιλος:Grammar p. 65 και p. 67

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Αφήστε μια απάντηση