23.2.2024 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε…
Βιβλίο Μαθητή: σελ. 52.
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 2 το αόριστο άρθρο.
Συζητήσαμε για τα λαογραφικά μουσεία και τι βλέπουμε σε αυτά. Οι μαθητές έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είπαμε όποιος θέλει (και εφόσον το επιτρέπουν οι γονείς) μπορεί να φέρει κάποιο αντικείμενο από τα παλαιότερα χρόνια στην τάξη μας (μέχρι και τη Δευτέρα).
Για το σπίτι…
Ανάγνωση, Γραφή και Ορθογραφία: Δεν εξετάστηκαν, οπότε θα έχουμε τα ίδια για τη Δευτέρα.
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 5 ασκ. 7, σελ. 6.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε…
Εξάσκηση στην προπαίδεια του 9.
Εξηγήσαμε πώς βρίσκουμε την προπαίδεια του 11.
Βιβλίο Μαθητή: σελ. 6-7.
Για το σπίτι…
Βοηθητικές Ασκήσεις σελ. 91 και 94.
Τη Δευτέρα γράφουμε τεστ στην προπαίδεια του 9.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αγγλικά

Γραφη 2 φορές (I, you, he, she, it, we, you, they)καξ ορθογραφία.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ