23.4.2024 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε:
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 69 τα ρήματα σε -ώ, μόνο το αγαπώ (το κολλήσαμε στο τετράδιο γλώσσας).
Για το σπίτι
Ανάγνωση: Δεν έχουμε.
Γραφή: Δεν έχουμε.
Ορθογραφία: Μόνο άγνωστη (θα κλίνουμε και ρήματα σε -ώ και ένα επίθετο μαζί με ένα ουσιαστικό).
Τετράδιο: 1. Κλίνω τα ρήματα: μετρώ, τραγουδώ, κολυμπώ, πετώ.
2. Κλίνω μαζί τα επίθετα με τα ουσιαστικά: ο κακός λύκος, η ζεστή θάλασσα, το ξύλινο τραπέζι.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε:
Τετράδιο Εργασιών: σελ. 11.
Για το σπίτι:
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 59-60.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

. Για το σπιτι γραφη ορθ τις λέξεις pears,carrots,tomatoes,eggs και student’s p.72 Ανάγνωση .

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ