23.5.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε από το Βιβλίο σελ. 53,54 και 55.

Για το σπίτι:
Β. Μ. σελ. 53 και 54 (ανάγνωση)
σελ. 54 γραφή (2 φορές) από “Τα περισσότερα…κατοίκους”
Β.Α. σελ. 109 ασκ. 1, σελ. 110, σελ. 125 και 126.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε από τις Β.Α. σελ. 34,35,36,37 και σελ. 51 ασκ. 7,8.

Για το σπίτι: σελ. 73 ασκ.1, σελ. 76 ασκ.7, σελ. 78 ασκ.3 και σελ. 81 ασκ. 9.

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Κάναμε το Επαναληπτικό και το παραμύθι που ακολουθεί. Δεν θα έχουμε τίποτα για το σπίτι. Ομιλος:grammar p. 105

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Αφήστε μια απάντηση