24.02.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε…
Βιβλίο μαθητή: σελ. 16-17.
Για το σπίτι…
Ανάγνωση: Βιβλίο Μαθητή: σελ. 16.
Γραφή και Ορθογραφία: το δέντρο, παντόφλες (5 φορές), τα γάντια, τα μανταρίνια (5 φορές), πάντα, πέντε, πενήντα (5 φορές) Η Ντίνα έφερε έντεκα μήλα. (5 φορές).
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 44, 46.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε…
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 27 μόνο τις προσθέσεις.
Για το σπίτι…
Βοηθητικές ασκήσεις: σελ. 25, σελ. 76, σελ. 77 τις ασκήσεις 4, 5.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Κάναμε από το workbook τις ασκήσεις με το γράμμα Ii igloo-ice cream .

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Αφήστε μια απάντηση