24.04.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α

ΓΛΩΣΣΑ

Επανάληψη την αλφαβήτα και μάθαμε να βάζουμε τις λέξεις σε αλφαβητική σειρά.
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 127 τις ασκήσεις 3 και 4.
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 132 τις ασκήσεις 17 και 18.
Ανάγνωση: Βιβλίο Μαθητή σελ. 35 το υπόλοιπο κείμενο.
Γραφή (ακόμα 2 φορές) και Ορθογραφία: απέξω την αλφαβήτα.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Επανάληψη
Για το σπίτι…
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 88 χωρίς καμπύλες.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Κάναμε την κατασκευή από το workbook με το Easter basket.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Αφήστε μια απάντηση