24.04.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε
Κουβεντιάσαμε πώς περάσαμε στις διακοπές.
Από βιβλίο σελ 51-52

Για το σπίτι
Γραφή και ορθογραφία από βιβλίο σελ 52 τις 2 τελευταίες προτάσεις(4 φορές)
Ανάγνωση από βιβλίο σελ 51-52(3 φορές)
Άσκηση στο τετράδιο


ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε
Από βιβλίο σελ 32-33 εκτός από ασκ 1α
Από τετράδιο εργασιών σελ 32-33 εκτός από ασκ α, β, ζ

Να φέρουν το τετράδιο εργασιών δ’ τεύχος.


Στα βιβλία μαθηματικών ΔΕΝ θα κάνουμε όλες τις ασκήσεις γιατί είναι εκτός ύλης.
Για το σπίτι
Άσκηση στο τετράδιο


Επισκεφθείτε το Συνοδευτικό Υλικό στο τέλος της σελίδας.


ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Αφήστε μια απάντηση