24.1.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ

Επαναληπτικό Διαγώνισμα στη Γλώσσα την Παρασκευή 27/1/23

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε:
Από το Βιβλίο Μαθητή τις σελ. 8, 9, 10, από το Τετράδιο Εργασιών την σελ. 56 και από τις Βοηθητικές Ασκήσεις τις σελίδες 27 ασκ. 5 και 28 ασκ. 7.
Εξηγήσαμε και κάποια πράγματα σχετικά με το Διαγώνισμα της Παρασκευής (το τελικό “ν”, πότε το τονίζεται το “που” και το “πως”.
Φωτοτυπία η οποία βρίσκεται εδώ: https://drive.google.com/drive/folders/1kTAMPhdBgGsNN7BCbxtHyZ5XkSO3JD-i

Για το σπίτι:
Β’ Τεύχος Γλώσσας: σελ. 8 και 9 (ανάγνωση)
σελ. 8 γραφή (2 φορές) και ορθογραφία από “Πήγε στη δουλειά…περάσουν”
Γράφω στο τετράδιο της Γλώσσας μία πρόταση για κάθε μία από τις παρακάτω λέξεις: οδός, οδόστρωμα, δρόμος.
Για το Διαγώνισμα της Παρασκευής διαβάζω από τις Βοηθητικές Ασκήσεις τις σελίδες 2, 19 και 20.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε:
Από τις Βοηθητικές Ασκήσεις την σελ. 102 ασκ. 3, την σελ. 103 ασκ. 7 και την σελ. 104.

Για το σπίτι:
Βοηθητικές Ασκήσεις σελ.115 ασκ. 5 και 6 και σελ. 116 ασκ. 7.

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Κάναμε student’s p. 48 και companion p. 41.Homework:companion p. 42

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Αφήστε μια απάντηση