24.10.2022 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε…
Το γράμμα Λλ.
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 95, 96, 97.
Για το σπίτι…
Γραφή και Ορθογραφία
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 103.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε…
Τον αριθμό 9.
Εξάσκηση στο πρόχειρο.
Για το σπίτι…
Τετράδιο: Τον αριθμό 9.
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 61.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Κάναμε lesson 8 words:ball, train, house, car

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Αφήστε μια απάντηση