24.11.2022 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε…
Τετράδιο Εργασιών: σελ. 32 – 33.
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 30, σελ. 33 την πρώτη στήλη, σελ. 35 από την άσκηση 9 το λεμόνι και το σπίτι.
Για το σπίτι…
Ανάγνωση: Βιβλίο Μαθητή σελ. 38 τα μπλε επανάληψη, Βοηθητικές Ασκήσεις σελ. 30 τις λέξεις της άσκησης 3 και σελ. 35 την πρώτη πρόταση από την άσκηση 10.
Γραφή και Ορθογραφία δεν έχουμε για να αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο στην ανάγνωση.
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 31, σελ. 33 τη δεύτερη στήλη και σελ. 35 από την άσκηση 9 τα υπόλοιπα.
 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε…
Εξετάσαμε γραπτά (και όχι προφορικά, όπως μέχρι τώρα) την παρεούλα του 7 με την άσκηση 1 στις Βοηθητικές Ασκήσεις σελ. 98. Επίσης, λύσαμε σελ. 100 την άσκηση 4. Δουλέψαμε και προσπαθούμε να σκεφτούμε με τον εξής τρόπο: 2 +……. = 5 σκέφτομαι: 2 στο μυαλό και προχωράω δείχνοντας με τα δάχτυλά μου: 3, 4, 5. Άρα, πρέπει να προσθέσω 3 (αφού 3 είναι τα ανοιχτά δάχτυλα). Αν, όμως, δυσκολεύομαι χρησιμοποιώ τα ξυλάκια μου.
Για το σπίτι…
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 99 και σελ. 101.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Κάναμε το Aa apple-ant. Να φέρουν το τετράδιο των αγγλικών τους

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Αφήστε μια απάντηση