24.11.2022 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ε ☂⚡

ΓΛΩΣΣΑ

Για σπίτι:
ΤΕΤ -> Θεω
ΒΑ σελ 89-90 Ασκ 8 + 10
-ύς – ιά -ύ-ύς -εία -ύ
ΑΡΣΕΝΙΚΟ
ο μακρύς
του μακρύ/μακριού
τον μακρύ
– μακρύ

οι μακριοί
των μακριών
τους μακριούς
– μακριοί
ΑΡΣΕΝΙΚΟ
ο ευθύς
του ευθέος/ευθύ
τον ευθύ
– ευθύ

οι ευθείς
των ευθέων
τους ευθείς
– ευθείς
ΘΗΛΥΚΟ
η μακριά
της μακριάς
τη μακριά
μακριά

οι μακριές
των μακριών
τις μακριές
– μακριές
ΘΗΛΥΚΟ
η ευθεία
της ευθείας
την ευθεία
– ευθεία

οι ευθείες
των ευθειών
τις ευθείες
– ευθείες
ΟΥΔΕΤΕΡΟ
το μακρύ
του μακριού
το μακρύ
– μακρύ

τα μακριά
των μακριών
τα μακριά
– μακριά
ΟΥΔΕΤΕΡΟ
το ευθύ
του ευθέος
το ευθύ
– ευθύ

τα ευθέα
των ευθέων
τα ευθέα
– ευθέα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

1. ΤΕΤ -> Άσκηση

ΙΣΤΟΡΙΑ

Β σελ 45-46

ΦΥΣΙΚΑ

ΤΕ σελ 56 – 58 (κόψαμε και κολλήσαμε τις τροφές στην πυραμίδα της διατροφή και τις δραστηριότητες στην πυραμίδα δραστηριοτήτων)
Β σελ 32 – 33

*Απαντώ στο ακόλουθο:

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Μαθαίνω τα στοιχεία του κατακόρυφου διαμελισμού απ’ το ΤΕΤ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Κάναμε Student’s p.28-29
H/W : Student’s p. 29(μαθαίνω τα ordinal numbers και κάνω την άσκηση 5)

ΓΑΛΛΙΚΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ