24.11.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε…
Βιβλίο Μαθητή: σελ. 65.
Τετράδιο Εργασιών: σελ. 36 ασκ. 3, και ασκ. 4 προφορικά, σελ. 37 ασκ. 6.
Για το σπίτι…
Ανάγνωση: Βιβλίο Μαθητή σελ. 65 το ποίημα.
Γραφή και Ορθογραφία: Βιβλίο Μαθητή σελ. 65 την πρώτη στροφή του ποιήματος.
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 89 ασκήσεις 12 και 13 (συνεχίζεται).
Βιβλίο Μαθητή: σελ. 65 διαλέγω 5 από τις ερωτηματικές λέξεις που είναι στα χρωματιστά κουτάκια και φτιάχνω μια ερώτηση με καθεμιά στο τετράδιο Γλώσσας.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε…
Εξάσκηση στο τετράδιο.
Για το σπίτι…
Βοηθητικές Ασκήσεις σελ. 122 από την άσκηση 1 μόνο τις προσθέσεις (δηλαδή την πρώτη μόνο τελεία) και σελ. 124.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Student’s p.26
Aνάγνωση ‘My family’

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ