25.01.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε :
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 135-139
Γραφή στο πρόχειρο


Για το σπίτι έχουν :
Γραφή
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 140Επισκεφθείτε το Συνοδευτικό Υλικό στο τέλος της σελίδας για να δείτε τη γραφή και μια ανακοίνωση.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε:
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 21,22, 24 την 1η στήλη.

Για το σπίτι έχουν:
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 23

Να φέρουν τα καινούρια τεύχη στα βιβλία.


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Κάναμε review student’s Ana workbook (Ff-Jj words)
.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ