25.01.2024 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Διόρθωση εργασιών
θεωρία – επιχειρηματολογία (διάβασμα από φυλλάδιο σελ.56 ).
– Ανάλυση κειμένου ” Οι συνέπειες από τις καταστροφές των δασών ” από φυλλάδιο σελ.57
Ασκήσεις Α1, Α2 κειμένου από φυλλάδιο σελ. 57
Για το σπίτι – ερώτηση 1 διαβάζω και γράφω σελ. 51 (σχολικό βιβλίο).

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

“Ο Ολυμπιακός ύμνος” – Κωστής Παλαμάς (σελ. 148-149)
Στην τάξη: Ανάγνωση εργασιών δημιουργικής γραφής. Σχολιασμός περιεχομένου ποιήματος. Στιχουργικές παρατηρήσεις. Γλωσσικά σχόλια.
Για το σπίτι: 1) ερώτηση 4 σελ. 149.
2) Να μετατρέψετε το ποίημα σε πεζό (περίπου 200 λέξεις).

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Παράδοση στην τάξη: Ραψωδία ε 212-251: Για την επόμενη φορά: Να ξέρουμε το νόημα της ενότητας και τα υπόλοιπα σχόλια από τη σχετική ενότητα του φυλλαδίου –
Εργασία: Ερώτηση Ανακεφαλαίωσης , σελ. 62 σχολικού βιβλίου (γραπτώς)

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Τέλος ανάλυσης κειμένου ,ενότητας 5
– Λεξιλόγιο κειμένου 5 σελ.39 (βιβλίο ) – διάβασμα και από φυλλάδιο σελ.38 -39
Κάναμε την άσκηση 2 του βιβλίου σελ.39
Για το σπίτι – θα έχετε γραπτά την ερώτηση 1 του βιβλίου σελ.38
κ΄τις ασκήσεις 1,2 (λεξιλογικές ) από το φυλλάδιο σελ.43


ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

άλγεβρα δραστηριότητα ενός σελίδα 72 και άσκηση ένα από το σχολικό σελίδα 74
Φυλλάδιο ερώτηση κατανόησης 1 σελ. 28

ΦΥΣΙΚΗ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Στην τάξη κάναμε από το Φυλλάδιο των σημειώσεων τις ασκήσεις σελ. 19-21 (φύλλο εργασίας) και τις ερωτήσεις σελ. 14: 1,2,3,4,5
Για το σπίτι τις ερωτήσεις σελ. 14: 6, 7,8, 13

ΓΕΩΛΟΓΙΑ – ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Σχολικό βιβλίο σελ. 45:Κλιματικοί τύποι
Φυλλάδιο σημειώσεων σελ. 16-17 : Ορισμός: Καιρικές συνθήκες και Κλίμα
Πώς προκαλούνται οι βροχές: Οι βροχές προέρχονται…..να ψύχονται.
Ερωτήσεις: 1,3,6 προφορικά

ΙΣΤΟΡΙΑ

Κεφάλαιο ΣΤ’
Ηγεμονικοί ανταγωνισμοί και κάμψη των ελληνικών πόλεων (431-362 π.Χ.)
1. Τα αίτια και οι αφορμές του Πελοποννησιακού πολέμου – Ο Αρχιδάμειος πόλεμος (431-421 π.Χ.) , σελ. 83-85 (ολόκληρο το μάθημα).
Στην τάξη: παιχνίδια ρόλων.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

– Μελετάμε προσεκτικά την “Παραβολή του σπλαχνικού πατέρα” στο βιβλίο μας στην σελίδα 74. Και απαντάμε στις εξής ερωτήσεις:
1. Ποιο ήταν το πρόβλημα του μεγαλύτερου γιου της παραβολής;
2. Πως κρίνετε την στάση του;
3. Ποιοι άνθρωποι μοιάζουν με αυτὸ το πρόσωπο;

ΑΓΓΛΙΚΑ

In class :
Stbk : p 23 : all exercises
p 24 ex 1,2
homework :
Comp : p 20 – 21
Stbk : p 24 ex 3a : find synonyms

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΓΑΛΛΙΚΑ

1) αντιγραφή και ορθογραφία σελ. 42 του βιβλίου το πινακάκι
2) (για όσους δεν τα έχουν κάνει) γραμματική σελ. 56-57 τις ασκήσεις
3) Γράψτε τους αριθμούς με γράμματα
a) 125-633-748-888
b) 241-654-452-771
c) 126-999-747-180
παράδειγμα
147 – 248 – …
cent quarante-sept, deux cent quarante-huit, ….

Οι αριθμοί βρίσκονται σελ. 156 στη γραμματική !

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε τα ακουστικά και το λεξιλόγιο του βιβλίου! 🙂
Nouveau Méthodelf Α1 – Le Livre Ouvert Fle

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ


3.1 . Τροφή και τρόφιμα
α. Διατροφή , τρόφιμο και ο ρόλος τους .σελ. 31 , 32 .


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Scratch 🎅……

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ανάθεση Ατομικής Εργασίας Α’ τετραμήνου.
https://drive.google.com/file/d/17a1X-PGlG2ZRKsFOCG6o95zJxvEjJiUx/view?usp=sharing

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Αφήστε μια απάντηση