25.01.2024 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ε

Παρασκευή 26.1 Τεστ Γλώσσας: α. Βουλητικές και Τελικές προτάσεις, β. Διάκριση άρθρου – προσωπικής αντωνυμίας, γ. Ευθύς και Πλάγιος Λόγος.

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε
T.E. σελ. 42- 44, σελ. 50 -51
Ασκήσεις στο τετράδιο της Γλώσσας.
Για το σπίτι
Β.Α. σελ. 120 ασκ. 9, σελ. 121 ασκ. 10, σελ. 126 ασκ. 7, 8, σελ. 134 ασκ. 2.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Γράψαμε το τεστ.

ΙΣΤΟΡΙΑ

Κάναμε
Β.Μ. σελ. 53 – 53 Κεφάλαιο 17. Οι γείτονες των Βυζαντινών (από την φωτοτυπία)
Για το σπίτι
Μελετώ καλά την φωτοτυπία

ΦΥΣΙΚΗ

Κάναμε
Τ.Ε. σελ. 71 – 72
Για το σπίτι
Τ.Ε. σελ. 73 τις εργασίες 2 και 3.

ΑΓΓΛΙΚΑ

Student’s p. 45 exe. 6 writing(be careful, use paragraphs)
Ομιλος : workbook p38-39 exe. 3,4,5,6

ΓΑΛΛΙΚΑ


🏠Για το σπίτι:

1) grammaire pg. 23 ex. 2
pg. 25 ex. 1,2,3
pg. 27 ex. 1+2

Πρώτα διαβάζουμε τις λέξεις της ορθογραφίας και τη θεωρία και μετά κάνουμε τις ασκήσεις!

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

AB σελ. 13 ασκ. 25, σελ. 14 (b) , σελ. 15 ασκ. 26, σελ. 16 ασκ. 1
ΤΕΣΤ : ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΕΣ ΧΩΡΕΣ ( Γερμανία, Αυστρία , Ελβετία και Λίχτενστάιν) και να ξέρετε τα ρήματα spielen, machen, bin (κλίση + μετάφραση)

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΚΠΑ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ