25.05.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε
Από Ανθολόγιο σελ 91
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 147-148
Για το σπίτι
Γραφή και ορθογραφία από Ανθολόγιο σελ 91 την πρώτη στροφή (3 φορές)
Ανάγνωση από Ανθολόγιο σελ 91(3 φορές)
Άσκηση στο τετράδιο

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε
Από βιβλίο μάθημα 49 και επαναληπτικό σελ 58 εκτός από ασκ 2β.

Στα βιβλία μαθηματικών ΔΕΝ θα κάνουμε όλες τις ασκήσεις γιατί είναι εκτός ύλης.
Για το σπίτι
Άσκηση στο τετράδιο

Επισκεφθείτε το Συνοδευτικό Υλικό στο τέλος της σελίδας.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Αφήστε μια απάντηση