25.04.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤ – Χριστός Ανέστη!

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε
B.M. σελ. 89 – 92 (μέχρι ασκ. 3)
Για το σπίτι
Β.Α. σελ. 26 ασκ. 1. σελ. 27 ασκ. 3, σελ. 28 ασκ. 4.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε
Κολλήσαμε θεωρία για το Κεφάλαιο 30 και ασκήσεις.
Κάναμε τις ασκήσεις 1, 2, 3, 4
Για το σπίτι
τις ασκήσεις 6, 7, 8.

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ

Κάναμε
Β.Μ. θεωρία σελ. 102 – 104
Για το σπίτι
Μελετώ τη θεωρία.

ΑΓΓΛΙΚΑ

Student’s p. 79 exe. 5
Companion p. 83-84

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Κάναμε
Β.Μ. σελ. 71 – 72 Κεφάλαιο 20.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΓΑΛΛΙΚΑ


ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

AB , σελίδες 88-89

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ()

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Αφήστε μια απάντηση