25.4.2024 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β

Αύριο φέρνω μόνο μικρή τσάντα (με κόλλα, ψαλίδι, χρώματα!!).

Θα γράψω αύριο εδώ τι έχουμε να διαβάσουμε για τις διακοπές του Πάσχα.

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε:
Για το σπίτι

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε:
Για το σπίτι:

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

. Για το σπιτι γραφη ορθ τις λέξεις pasta,pizza… και student’s p.74 Ανάγνωση .

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ