25.4.2024 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ

Αύριο λόγω εκκλησιασμού, δεν θα πάμε στο κολυμβητήριο.

ΓΛΩΣΣΑ

Φυλλάδιο με Επαναληπτικές Ασκήσεις Γλώσσας και Μαθηματικών

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Φυλλάδιο με Επαναληπτικές Ασκήσεις Γλώσσας και Μαθηματικών

ΙΣΤΟΡΙΑ

Βιβλίο σελ. 120

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

13/5
κάναμε στην τάξη το επαναληπτικό student’s p.76-79
Homework:companion p.66-67(ασκήσεις).


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ