25.5.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ

ΓΛΩΣΣΑ

Β. Μ. σελ. 56 και 57 (ανάγνωση)
σελ. 56 γραφή (2 φορές) από “Τώρα …ευχή του”
Β.Α. σελ. 116, σελ. 117, σελ. 119 και σελ.124 ασκ. 6.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Student’s p. 108(αναγνωση το κείμενο και γραφη τις λέξεις).
Ομιλος:workbook p. 87

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Αφήστε μια απάντηση