26.02.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε :
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 65-71 εκτός από ασκ 12
Γραφή στο πρόχειρο

Για το σπίτι έχουν :
Γραφή
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 70 ασκ 12,σελ 72
Ανάγνωση από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 70 ασκ 11(3 φορές)


Επισκεφθείτε το Συνοδευτικό Υλικό στο τέλος της σελίδας για να δείτε τη γραφή.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε:
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 93-95

Για το σπίτι έχουν:
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 96

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Γράψαμε τα γράμματα στο τετράδιο και κάναμε επανάληψη την αλφαβήτα μέχρι το Αα-Nn
.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ