26.04.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α

ΓΛΩΣΣΑ

Βιβλίο Μαθητή : σελ. 36 – 37(όχι την άσκηση 4).
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 134 την άσκηση 2.
Ανάγνωση: Βιβλίο Μαθητή σελ. 36 τις 2 πρώτες παραγράφους.
Γραφή και Ορθογραφία.
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 134 την άσκηση 1, σελ. 135 την άσκηση 3, σελ. 140 την άσκηση 14.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Εξάσκηση στις προσθέσεις με διψήφιους αριθμούς.
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 81 την άσκηση 3.
Για το σπίτι…
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 66.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Γράψαμε το Μm (mouse, milkshake)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Αφήστε μια απάντηση