26.05.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε…
Βιβλίο Μαθητή: σελ. 62 – 63.
Για το σπίτι…
Διαβάζω το βιβλίο που δανείστηκα από την τάξη και συμπληρώνω τη φωτοτυπία που είναι στον πράσινο φάκελο.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Βιβλίο Μαθητή: σελ. 30, 31, 34, 35 ασκ. 3.
Εξάσκηση σε αφαιρέσεις όπως 80 – 7, 50 – 3….
Για το σπίτι…
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 162 – 163.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Κάναμε το lesson Vv (van) Και Ww (water). Τελειωσαμε student’s και workbook.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Αφήστε μια απάντηση