26.05.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ε

ΓΛΩΣΣΑ

B σελ 53. Επιλέγω 3 ρήματα του πίνακα (εκτός απ’ το προάγω) και κάνω Χρονική Αντικατάσταση στο ΤΕΤ
Β σελ 58-59: Διαβάζω το κείμενο και απαντάω γραπτά στο τετράδιο απ’ την Άσκηση 2
– την 2η κουκίδα σε παράγραφο
– την 3η κουκίδα σε λίστα
ΒΙΒΛΙΟ (γ’ τεύχος)
ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
🤔

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε
ΤΕ σελ 69 – 70 Ασκ 5 Προβ 1-2-3
Β σελ 72 Θεω λίτρου (l) και χιλιοστόλιτρου (ml) / 1 λίτρο = 1 κ. δεκ
Για σπίτι
Λύνω το προβλήματα στο ΤΕΤ.
Το ντεπόζιτο ενός λεωφορείου χωράει 280 λίτρα πετρέλαιο. Πήρα απ’ το βενζινάδικο 1 μπιτόνι πετρελαίου διαστάσεων μ = 20 εκ, π = 15 εκ, υ = 45 εκ. Πόσα ίδια μπιτόνια χρειάζομαι να γεμίσω το ντεπόζιτο του λεωφορείου, και πόσα λίτρα πετρελαίου θα περισσέψουν στο τελευταίο μπιτόνι που θα αδειάσω στο ντεπόζιτο;
ΒΙΒΛΙΟ
ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
🤔

ΙΣΤΟΡΙΑ

Το βιβλίο Ιστορίας μένει πλέον σχολείο. Δεν θα έχουμε να διαβάσουμε πάλι.
Θα κάνουμε κάποια απ’ τα τελευταία μαθήματα εδώ και κάποιες επαναλήψεις μαζί στην τάξη

ΦΥΣΙΚΑ

Β σελ. 98-99 Μαθαίνω τα μέρη του αυτιού ονομαστικά και με τη σειρά.Υπάρχει και άσκηση στην e-me!

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Τα βουνά Μακεδονίας Θράκης (Για Τρίτη 23/5/2023)
+ Άσκ στην e-me (Τοίχος)

ΑΓΓΛΙΚΑ

Τελειώσαμε το κεφ.31 και για το σπίτι έχουμε απο το
Companion p. 99-100(μαθαίνω τις λέξεις προφορικά και κάνω τις ασκήσεις)

ΓΑΛΛΙΚΑ

1) cahier d’activités pg. 26 ex. 6

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

AB σελ. 30, ασκ. 5

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ