26.09.2022 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε:
Εξάσκηση στο τετράδιο γλώσσας το άρθρο
Βιβλίο μαθητή σελ.18-20
Σπίτι:
1) Βοηθητικές ασκήσεις σελ.26&27
2) Γραφή και ορθογραφία σελ.20 βιβλίο μαθητή
3) Ανάγνωση 3 φορές σελ.18 στο βιβλίο μαθητή

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Καναμε:
Εξάσκηση στο τετράδιο στην κάθετη πρόσθεση
Σπίτι:
Βοηθητικές ασκήσεις σελ.17&18

ΙΣΤΟΡΙΑ

Κάναμε:
Το μάθημα 4
Σπίτι:
Το μάθημα 4

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Companion p.9 ex 2,3

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Αφήστε μια απάντηση