26.09.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ε

ΓΛΩΣΣΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε
Διορθώσαμε τις ασκήσεις που είχαμε.
Β.Α. σελ. 29 πρβλ. 6.
Για το σπίτι
Β.Α. σελ. 26 πρβλ. 24, σελ. 31 ασκ. 9, σελ. 32 πρβλ. 11

ΙΣΤΟΡΙΑ

Κάναμε
Εξετάσαμε το μάθημα.
Β.Μ. σελ. 17-19 συζητήσαμε το Κεφάλαιο 4. (Δεν το έχουμε για διάβασμα.
Για το σπίτι
Τ.Ε. σελ. 6 ασκ. 3.

ΦΥΣΙΚΗ

Κάναμε
Β.Μ. σελ. 16-17

ΑΓΓΛΙΚΑ


– Για την επόμενη φορά θα έχουν τις λέξεις από το companion p.10(μονο την 2η στηλη/ γραφη ορθογραφία)
-φωτοτυπια

ΓΑΛΛΙΚΑ

Για το σπίτι:

1) Αντιγραφή 2 φορές και ορθογραφία το ρήμα Etre. Θα το βρείτε στο τετράδιο (θέμα grammaire) αλλά και στο γκρι βιβλίο σελ. 17.

2) Βιβλίο γκρι σελ. 11 ασκ. 1 και σελ. 12 ασκ. 1+2 (je m’exerce)

Bon weekend! :

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

Να κλίνετε το ρήμα spielen (όπως το machen) και να ξέρετε να λέτε απ΄έξω τους αριθμούς μέχρι το 20

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ