26.1.2024 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε…
Αρσενικά ουσιαστικά σε -ης και επανάληψη στην παρομοίωση.
Βιβλίο Μαθητή: σελ. 22 (εκτός από τον νοικοκύρη) και σελ. 10.
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 117 τα αρσενικά ουσιαστικά σε -ης (όχι τον μανάβη).
Για το σπίτι…
Ανάγνωση: Βιβλίο Μαθητή σελ. 22.
Γραφή και Ορθογραφία: Βιβλίο Μαθητή σελ. 22 το ουσιαστικό ο κλέφτης (δύο φορές).
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 121 μόνο τα δύο πρώτα ουσιαστικά (θεατής και εργάτης) και σελ. 123 ασκ. 8.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε…
Εξηγήσαμε και αναλύσαμε την προπαίδεια του 3.
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 36 – 37 – 38.
Για το σπίτι…
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 39 – 40.
Τα παιδιά μπορούν (προαιρετικά) να κάνουν εξάσκηση στις προπαίδειες με ασκήσεις – παιχνίδια στην ιστοσελίδα Wordwall. Εκεί υπάρχουν δραστηριότητες και για οποιαδήποτε άλλη θεματική (και της Γλώσσας και των Μαθηματικών).
Για παράδειγμα για την προπαίδεια του 3 πατήστε εδώ.


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Student’s book p.40
-Γραφη 2φορες τις λέξεις (short, tall, funny, thin) /ορθογραφια
-Ανάγνωση τον διάλογο που περιέχει αυτές τις λέξειςΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ