26.1.2024 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ

Την Παρασκευή 2/2 θα γράψουμε Διαγώνισμα Γλώσσας στους χρόνους και στις αντωνυμίες (προσωπικές-κτητικές)

ΓΛΩΣΣΑ

Βιβλίο σελ. 35 γραφή (2 φορές) και ορθογραφία από «Κάθε χρόνο οι ίδιες…γονείς της»
Στο Τετράδιο της Γλώσσας κάνω χρονική αντικατάσταση στα ρήματα: σκύβεις, πλέκουμε, φεύγουν
Άγνωστη ορθογραφία: 3 προηγούμενες ορθογραφίες
Φωτοτυπία με ασκήσεις στις αντωνυμίες

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Στο Τετράδιο των Μαθηματικών κάνω τις ασκήσεις

ΙΣΤΟΡΙΑ

Βιβλίο σελ. 73 και 74

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Student’s p.46-47 ανάγνωση
(γράψαμε ορθ και κάναμε ασκήσεις φωτοτυπίας).

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ