26.5.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ

ΓΛΩΣΣΑ

Β. Μ. σελ. 60 (ανάγνωση)
σελ. 60 γραφή (2 φορές) και ορθογραφία την 3η στροφή
Β.Α. σελ. 121,122,129,130 ασκ.1 και 131 ασκ.7.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Β.Α. σελ. 122 ασκ. 4,5, σελ. 115,116,111,113 και 118 ασκ. 6.

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Αφήστε μια απάντηση