27.01.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤ 🌨🌨

Για την ΔΕΥΤΕΡΑ:

α. Έχουμε εκκλησιασμό για τους Τρεις Ιεράρχες που γιορτάζουν (πήραμε ανακοίνωση). Αν θέλουμε προετοιμαζόμαστε να κοινωνήσουμε.

β. Ετοιμάζουμε Μαθηματικά και Ιστορία.

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε
Διορθώσαμε τις ασκήσεις που είχαμε.
Τετράδιο: κολλήσαμε ασκήσεις και κάναμε 1, 4, 7 και από την 5 την πρώτη περίοδο.
Για το σπίτι
Τις ασκήσεις 2, 3, 6 και ολοκληρώνω την 5.
Για την άσκηση 3 να έχω ανοιχτώ το Β.Μ. σελ. 11. Ξεκαθαρίζω την κλίση των επιθέτων σε -ης, -ης, -ες.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΓΑΛΛΙΚΑ


ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ()

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Αφήστε μια απάντηση