27.02.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε :
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 73,75
Από βιβλίο σελ 22,23
Από τετράδιο εργασιών σελ 22,23
Γραφή στο πρόχειρο

Για το σπίτι έχουν :
Γραφή
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 74
Ανάγνωση από βιβλίο σελ 22 (3 φορές)


Επισκεφθείτε το Συνοδευτικό Υλικό στο τέλος της σελίδας για να δείτε τη γραφή.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε:
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 97
Από βιβλίο μάθημα 45 ασκ 3
Από τετράδιο εργασιών μάθημα 45,46

Για το σπίτι έχουν:
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 98,99

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Student’s and workbook Oo Orange-onion
.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ