27.03.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε…
Τετράδιο Εργασιών: σελ. 30-31
Βιβλίο Μαθητή: σελ. 30
Για το σπίτι…
Ανάγνωση και γραφή δεν έχουμε.
Ορθογραφία: Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 105 τις λέξεις εκτός από αυτοκίνητο και πεύκο.
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 105, σελ. 106 ασκ. 3, ασκ. 4 (μόνο ενικός), σελ. 107 ασκ. 6.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε…
Βοηθητικές ασκήσεις: σελ. 47, σελ. 64, σελ. 97.
Για το σπίτι…
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 62 με καμπύλες, σελ. 98 χωρίς καμπύλες.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Κάναμε Ll lion-lunch-lemon(τελειωσαμε τις ασκησεις στο student’s/workbook) και θα γράψουμε το γράμμα στο τετράδιο την επόμενη φορα.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Αφήστε μια απάντηση