27.03.2024 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δ

ΓΛΩΣΣΑ

Στην τάξη:
Kάναμε επαναληπτικές ασκήσεις από το τε.
Για το σπίτι:
1) ανάγνωση τα κείμενα της ενότητας
2) γραφή χ 1 και ορθογραφία ΒΜ σελ. 93 τη 2η παράγραφο, του 2ου κειμένου ( Είναι…1.600πχ)
3) ασκήσεις 1,2,4 απο ΒΑ σελ. 46-47

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Στην τάξη:
Δεν προχωρήσαμε.
Για το σπίτι: –

ΙΣΤΟΡΙΑ

Θα κάνουμε επανάληψη στην τάξη για να ακολουθήσει την Πέμπτη τεστ στα κεφ. 25,26,27

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Για αύριο Νομούς – Πρωτεύουσες Θεσσαλίας.

ΑΓΓΛΙΚΑ

γραψαμε τεστ.
28/3
Ομιλος:grammar p. 97 exe.11a-11b επισης p.150 be-get. Διαβαζω την θεωρία και μετά κάνω τις ασκήσεις.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Μιλήσαμε για την παραβολή του ασώτου υιού.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ