27.04.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤ – Χριστός Ανέστη!

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε
Διορθώσαμε τις ασκήσεις που είχαμε.
Β.Μ. σελ. 12-13 θεωρία για τον ευθύ και πλάγιο λόγο, ασκ. 5 στο τετράδιο της Γλώσσας.
Για το σπίτι
Β.Α. σελ. 29 ασκ. 1, σελ. 30 ασκ. 2.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Companion p. 85-87(μαθαινω τις λέξεις και κάνω τις ασκήσεις). Καλό τριήμερο!

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΓΑΛΛΙΚΑ


ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

AB , σελίδες 88-89

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ()

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Αφήστε μια απάντηση