27.09.2022 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ε

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε:
ΤΕ σελ 12-13

– Κείμενο
– Αναφορά και εύρεση προσδιορισμών τόπου (πού;) και χρόνου (πότε;)
– Ασκ 5 (3 πρώτες στήλες)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε
ΤΕ σελ 21-22 Ασκ 2,3,5 –> Διόρθωση Ασκήσεων
ΒΑ σελ 45-48 Ασκ 1,4,6,8
Για σπίτι:
ΤΕ σελ 20 : Διερεύνηση – Επέκταση –> Το πρώτο κομμάτι – ερώτημα πάνω απ’ την εικόνα
ΤΕ σελ 22 Προβ 2,3,4

ΙΣΤΟΡΙΑ

Β σελ 12
– Διαβάζω όλο το κείμενο
– Μαθαίνω τα υπογραμμισμένα
– Συμπληρώνω τη Φωτοτυπία (θα την πάρουν αύριο)

ΦΥΣΙΚΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
1) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ (ΤΕ)
Όγκος: Ορισμός, Μονάδες Μέτρησης, Τρόπος Μέτρησης
Μάζα: Ορισμός, Μονάδες Μέτρησης, Τρόπος Μέτρησης
Πυκνότητα: Ορισμός, Σύγκριση Πυκνότητας Σωμάτων

2) ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
Στερεά – Υγρά – Αέρια

3) ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ
Μόριο – Άτομο – Πρωτόνια (+) / Νετρόνια (0) / Ηλεκτρόνια (-)

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (από Δευτέρα)

Μιλήσαμε για τα βασικά στοιχεία ενός χάρτη
-Τίτλος
-Κλίμακα
-Σημεία του ορίζοντα – Προσανατολισμός
Υπόμνημα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ (από Τρίτη)

Κάναμε
Εισαγωγή στο μάθημα και συζήτηση πάνω στους τίτλους των ενοτήτων του Βιβλίου

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Companion p 10 – 12
Student’s Book p 10 – ex 1

ΓΑΛΛΙΚΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ