27.09.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε :
Μάθαμε τη συλλαβή ΤΑ
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 35-40
Για το σπίτι έχουν :
Γραφή τη συλλαβή ΤΑ, τα
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 41

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε:
Από βιβλίο μάθημα 6
Απο τετράδιο εργασιών μάθημα 6
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 44
Για το σπίτι έχουν:
Στο τετράδιο με τα κουτάκια τον αριθμό 3.
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 45

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Kάναμε από το student’s unit 5 and workbook(words:book,desk,computer,pen,pencil,bag).
Τα βιβλία τους θα τα αφήνουν κάτω από το θρανίο στο σχολείο(δεν θα έχουν εργασία για το σπίτι).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ