27.11.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ

Την Τετάρτη 29/11 θα γράψουμε ένα μικρό Επαναληπτικό Διαγώνισμα στον Θησέα.

Αύριο φέρνω το β’ τευχος των Βοηθητικών Ασκήσεων

ΓΛΩΣΣΑ

Βιβλίο σελ. 68 γραφή (2 φορές) και ορθογραφία από «Μετά…σελίδες”
Βιβλίο σελ. 68 και 69
Β.Α. (Β’ τεύχος) σελ. 3 ασκ. 1,2
σελ. 4 ασκ. 5 (συνεχίζεται στην σελ. 5)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Β.Α. σελ. 101
σελ. 102 (όχι την ασκ. 3).

ΙΣΤΟΡΙΑ

Επαναληπτικό Διαγώνισμα στον Θησέα στις σελίδες 43,45,47.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Companion p.24 (Γραφή όλες τις λέξεις κι ορθ. απο 1-6)και τις ασκησεις της σελίδας.
Την ανάγνωση του κειμένου από το student’s θα την κάνουμε μαζί στην τάξη

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ