27.11.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ε

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε
Άγνωστη ορθογραφία.
Στο τετράδιο θεωρία για το οριστικό και το αόριστο άρθρο.
Β.Μ. σελ. 61-62.
Για το σπίτι
Β.Α. σελ. 92 ασκ. 1, 3, σελ. 93 ασκ. 4, 5, 6, 7, σελ. 94 ασκ. 8, 9.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ

Κάναμε
Διορθώσαμε τις εργασίες που είχαμε.
Β.Μ. σελ. 48.

ΑΓΓΛΙΚΑ


Companion p.34 (Γ/Ο λέξεις) και p.35 (διαβαζω την θεωρία της γραμματικης).

ομιλος:workbook p.26-27

ΓΑΛΛΙΚΑ

Για το σπίτι:

1) test Unité 1

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

AB σελ. 13 ασκ. 25, σελ. 14 (b) , σελ. 15 ασκ. 26, σελ. 16 ασκ. 1
ΤΕΣΤ : ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΕΣ ΧΩΡΕΣ ( Γερμανία, Αυστρία , Ελβετία και Λίχτενστάιν) και να ξέρετε τα ρήματα spielen, machen, bin (κλίση + μετάφραση)

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Κάναμε
Β.Μ. σελ. 29-31 με τις ερωτήσεις:
– Ποιες είναι οι 5 Ήπειροι; (εικόνα 7.1)
– Σε ποιο σημείο της Ευρώπης βρίσκεται η Ελλάδα; (εικόνα 7.2) (Απ. Βρίσκεται στο νοτιοανατολικό μέρος της Ευρώπης.)
– Ονομάζουμε κάποιες από τις χώρες της βαλκανικής χερσονήσου. (εικόνα 7.3).
– Τι ονομάζουμε χερσόνησο; (από το γεωγραφικό γλωσσάρι)
Για το σπίτι
Μελετώ τις ερωτήσεις που σημειώσαμε.

ΚΠΑ

Κάναμε
Β.Μ. σελ. 20-21 Κεφάλαιο 4.
Για το σπίτι
Μελετώ το Κεφάλαιο 4.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ