27.2.2024 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ

Την Παρασκευή με βάση την έκθεση που γράψαμε σήμερα και αυτή που θα γράψουμε την Πέμπτη, θα γράψει ο καθένα μόνος του μια δική του στο σχολείο

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε: Βιβλίο σελ. 66 και 67 ασκ. 1
Γράψαμε μια έκθεση όλοι μαζί στην τάξη (Συνοδευτικό Υλικό)
Βιβλίο σελ. 66 και 67 ανάγνωση
σελ. 67 γραφή (2 φορές) και ορθογραφία από «Το Μετρό συντομεύει…επιβάτες»
Άγνωστη ορθογραφία: 3 προηγούμενες ορθογραφίες
Β.Α. (γ’ τεύχος) σελ. 21 και 25.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε: Βιβλίο σελ. 86 ολόκληρη και εξηγήσαμε τις απορίες
Ασκήσεις στο Τετράδιο Μαθηματικών (Συνδευτικό Υλικό)

ΙΣΤΟΡΙΑ

Βιβλίο σελ. 87

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Να κλίνω το ρήμα I read (καταφαση, άρνηση, ερώτηση). Διαβάζω την θεωρία που έχω κολλήσει στο τετράδιο γραφής (στο επόμενο μάθημα θα κάνουμε ασκήσεις).

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ