28.4.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ

ΓΛΩΣΣΑ

Β.Μ. σελ. 28 και 29 (ανάγνωση)
σελ. 28 γραφή (2 φορές) και ορθογραφία από «Κάποτε…κάνουν»
Β.Α. σελ. 82 ασκ.5, 83 και 86.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Β.Α. σελ. 17

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Αφήστε μια απάντηση