28.02.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε…
Βιβλίο μαθητή: σελ. 18.
Τετράδιο Εργασιών: σελ. 12, σελ. 14 – 15, σελ. 18 την άσκηση 5 προφορικά, σελ. 19 την άσκηση 9.
Για το σπίτι…
Ανάγνωση: Βιβλίο Μαθητή: σελ. 16 επανάληψη.
Γραφή δεν έχουμε.
Για Ορθογραφία διαβάζω επανάληψη όλες τις λέξεις από το μπ και το ντ.
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 45 και σελ. 49.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε…
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 11 και σελ. 19 τις αφαιρέσεις.
Για το σπίτι…
Βοηθητικές ασκήσεις: σελ. 12 και σελ. 18.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Κάναμε επαναληψη από το γράμμα Αα εως Ii igloo-ice cream-ink.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Αφήστε μια απάντηση