28.02.2024 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ε

Αύριο φέρνω για το μάθημα της Γλώσσας ένα λογοτεχνικό βιβλίο, που θυμάμαι το περιεχόμενό του. Επίσης, να υπάρχουν και βιογραφικά στοιχεία του/της συγγραφέα.

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε
Διαβάσαμε τις απαντήσεις μας στο τετράδιο της Γλώσσας.
Β.Α. (από το β’ τεύχος) σελ. 2 ασκ. 2, σελ. 3 ασκ. 3, σελ. 4 ασκ. 5.
Για το σπίτι
Β.Α. σελ. 1 ασκ. 1, σελ. 3 ασκ. 3, σελ. 22 ασκ. 5.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ

Κάναμε
Ελέγξαμε τις εργασίες που είχαμε στο Τ.Ε.
Β.Μ. σελ. 56 – 58.
Τ.Ε. σελ. 94 – 96 (τα δύο πειράματα, δεν γράψαμε το συμπέρασμα).
Για το σπίτι
Μελετώ από το Β.Μ. σελ. 56 -58 (εστιάζω την προσοχή μου στην σελίδα 58, τι συμβαίνει στο εσωτερικό του ατόμου;)

Αγγλικά

Φωτοτυπία με τα modals.
Student’s p. 55 γραφη 1φορα /ορθ. reflexive pronouns.


Ομιλος :workbook p. 46-47

ΓΑΛΛΙΚΑ

🏠Για το σπίτι:

1) cahier d’activités pg. 23-24


ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

AB σελ. 13 ασκ. 25, σελ. 14 (b) , σελ. 15 ασκ. 26, σελ. 16 ασκ. 1
ΤΕΣΤ : ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΕΣ ΧΩΡΕΣ ( Γερμανία, Αυστρία , Ελβετία και Λίχτενστάιν) και να ξέρετε τα ρήματα spielen, machen, bin (κλίση + μετάφραση)

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Κάναμε
Εξετάσαμε στο χάρτη της τάξης οροσειρές και βουνά.
Β.Μ. σελ. 50-51 Κεφάλαιο 14.
Για σπίτι
Μελετώ τα υπογραμμισμένα και στον χάρτη που πήραμε σημειώνω τις πεδιάδες τις μεγάλες ελληνικές πεδιάδες που υπάρχουν στην σελίδα 50 του Β.Μ. στο κάτω μέρος.

ΚΠΑ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ